Nội thất Cường Thịnh Nội thất Cường Thịnh
Hotline: 0908 420 034

Sản xuất đồ gỗ theo thiết kế của Công ty cổ phần Bibica ( khay gỗ chứa bột )

Cập nhật: 04/04/2018

Hợp đồng kinh tế giữa công ty Bibica và Xưởng gỗ Cường Thịnh

xuong go ct11

Lần I 

 Hợp đồng kinh tế giữa công ty Bibica và Xưởng mộc Cường Thịnh

xuong moc ct111

Lần II